Οικοσελίδα

Η διεθνής έρευνα International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) αποτελεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο διερευνά τους τρόπους με τους οποίους οι νέοι/νέες προετοιμάζονται ώστε να αναλάβουν τον ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες. Επικεντρώνεται σε έννοιες, στάσεις, συμπεριφορές και στοιχεία για συστήματα αξιών σχετικά με την πολιτότητα.

Η έρευνα διεξάγεται από μια κοινοπραξία οργανισμών που περιλαμβάνει τον IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement), τον ACER (Australian Council for Educational Research) (ACER),  το Πανεπιστήμιο LUMSA στη Ρώμη και το Laboratorio di Pedagogia Sperimentale (LPS) του Πανεπιστημίου Roma Tre, με τον ΙΕΑ να έχει τον συντονιστικό ρόλο.

Η πρώτη έρευνα ICCS διεξήχθη το 2009 με τη συμμετοχή 38 χωρών και ακολούθησε η ICCS 2016 με τη συμμετοχή 24 χωρών. Ο τρίτος κύκλος της έρευνας διεξάχθηκε το 2022. Η Κύπρος συμμετείχε μόνο μία φορά στην ICCS το 2009, ενώ το 2022 αποτελεί τη δεύτερη συμμετοχή της. Τον συντονισμό και τη διεξαγωγή του Προγράμματος στην Κύπρο έχει αναλάβει το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου.

Στην έρευνα συμμετέχουν μαθητές/μαθήτριες ηλικίας 13 ετών (Β’ Γυμνασίου) και εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Τα ερευνητικά εργαλεία  που χρησιμοποιούνται  στην έρευνα ICCS αποτελούνται από:
- Δοκίμιο αξιολόγησης μαθητή/μαθήτριας
- Ερωτηματολόγιο μαθητή/μαθήτριας
- Ερωτηματολόγιο μαθητή/μαθήτριας μόνο για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικού
- Ερωτηματολόγιο σχολείου

Η Πιλοτική Φάση (Field Trial) της έρευνας ICCS στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου του 2020 (με περίπου 1100 μαθητές/μαθήτριες), ενώ η Κύρια Φάση (Main Survey) πραγματοποιήθηκε την περίοδο Μαρτίου - Απριλίου του 2022 (με περίπου 3500 μαθητές/μαθήτριες).

Και στις δύο φάσεις της έρευνας συμμετείχαν επιπλέον 15 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/οποίες δίδασκαν στη Β΄ Γυμνασίου ανά επιλεγμένο σχολείο, ανεξαρτήτως ειδικότητας και ένα άτομο από τη διευθυντική ομάδα κάθε επιλεγμένου σχολείου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας ICCS 2022 ανακοινώθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2023.

 

Τελευταία Νέα

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ