Αποδεσμευμένο Υλικό

Παραδείγματα ερωτήσεων που συμπεριλήφθηκαν στο δοκίμιο αξιολόγησης μαθητή/μαθήτριας της έρευνας ICCS 2016 (https://iccs.iea.nl/)