Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Εθνικό Κέντρο ICCS 2022

Κέντρο Εκπαιδευτκής Έρευνας και Αξιολόγησης
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 40 Λεωφ. Μακεδονίας
2238, Λατσιά

T: 22 402388
F: 22 560118

 

Ιστοχώρος: http://keea-iccs.pi.ac.cy/iccs/

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: iccs@cyearn.pi.ac.cy