Συντονιστής/Συντονίστρια Σχολείου

 

1. Ορισμός Συντονιστή/Συντονίστριας Σχολείου

          Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε τα στοιχεία (Προθεσμία: 12/11/2021)

 

2. Υποβολή Καταλόγου Επιλέξιμων Τμημάτων

          Πατήστε εδώ για να υποβάλετε τα στοιχεία (Προθεσμία: 22/12/2021)

 

3. Έντυπο Εμπιστευτικότητας/Confidentiality Agreement

          Πατήστε εδώ για να  υποβάλετε το έντυπο (Προθεσμία: 20/01/2022)

 

4. Αποκλεισμός ημερομηνιών για διεξαγωγή της εξέτασης

          Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε τα στοιχεία (Προθεσμία: 31/01/2022)

5. Υποβολή Καταλόγου Μαθητών/Μαθητριών ανά τμήμα/Students List

          Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε τα στοιχεία/Upload the file here  (Προθεσμία: 04/02/2022)

     Βοηθητικά Αρχεία/Supporting Documents

          1. Οδηγίες Δημιουργίας Ψευδωνύμων Μαθητών (Ελληνικά)

          1. Guidelines for replacing Students names with Pseudonyms (English)

          2. Κατάλογος αναφοράς μαθητών/μαθητριών (Ελληνικά)

          2. Students' Reference List (English).

 

6. Υποβολή Καταλόγου Επιλέξιμων Εκπαιδευτικών/Teachers List

          Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε τα στοιχεία/Upload the file here (Προθεσμία: 04/02/2022)

     Βοηθητικά Αρχεία/Supporting Documents

          1. Οδηγίες Δημιουργίας Ψευδωνύμων Εκπαιδευτικών (Ελληνικά) 

          1. Guidelines for replacing Teachers names with Pseudonyms (English).

          2. Κατάλογος αναφοράς εκπαιδευτικών (Ελληνικά)

          2. Teachers' Reference List (English).