Ιστοχώρος για Σχολεία

 

Ο χώρος αυτός αφορά αποκλειστικά στα άτομα που έχουν καταλυτικό ρόλο στη διεξαγωγή του Προγράμματος.

 

Διευθυντής/Διευθύντρια Σχολείου

Συντονιστής/Συντονίστρια Σχολείου

Υπεύθυνος/η Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Υλικό για Συνεδρία Προσωπικού